Introduceti termenul dorit si apasati Enter pentru a cauta!

REGULAMENT CONCURS: Creează o lumină!

REGULAMENT CONCURS: Creează o lumină!

Regulamentul Concursului „Creează o lumină!”

 

Perioada de desfășurare: 9 mai – 12 septmebrie 2021

 

Organizatorul

Organizatorul Concursului „Creează o lumină!” (numit în cele ce urmează „Concursul”) este OHDA DESIGN S.R.L.. Sediu social: Oraş Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 168A, Bloc A, Etaj 9, Ap. 92, Judet Ilfov. Cod unic de ȋnregistrare 42900679 din data 11.08.2020. Număr de ordine ȋn registrul comerţului J23/3472/2020 din data 11.08.2020. Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J23/3472/2020, numită în cele ce urmează ”Organizatorul”, adoptă prezentul regulament, în următoarele condiții:

 

Participarea la acest concurs (denumit în continuare „Concursul”) implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”) precum și obligativitatea respectării acestora.

 

OHDA DESIGN S.R.L. colaborează cu Dienergy ( D`ENERGIE ECOPOINT SRL, Cod unic de ȋnregistrare RO30441360, Număr de ordine ȋn registrul comerţului  J40/8259/2012, cu sediul în Splaiul Unirii 313, Sector 3, București) în vederea organizării și promovării concursului. Regulamentul, precum și detaliile Concursului, sunt disponibile gratuit oricărui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului, www.ohda.ro pe toată perioada Concursului.

 

Definiții

În acest regulament termenii următori au, acolo unde nu este precizat altceva, sensul care le este dat în acest articol:

 

Concurent – persoană fizică/persoană juridică ce folosește serviciul de înscriere la concurs în interes propriu.

 

Organizator – OHDA DESIGN S.R.L. (ohda.ro), în calitate de organizator direct al acestei competiții, în colaborare cu  D`ENERGIE ECOPOINT SRL (Dienergy).

 

Randare (termen de specialitate, neologism ce provine din “render”, engl.) - reprezentare vizuală a unui proiect. O imagine ce reprezintă un obiect proiectat prin mijloace caracteristice designului (desen, pictură, calculator).

 

Concept – prezentarea unei idei de design de obiect, sub forma unei schițe sau a unei imagini,  realizate fie într-un program de arhitectură sau design (AutoCAD, Scketchup, 3Dmax etc), fie de mână, sub forma unui desen tehnic profesionist, lizibil, care să conțină cote exacte și detalii tehnice în detaliu.

 

Forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.

 

Scopul și Tema Concursului

 

Concursul are ca scop crearea unui obiect design de produs (obiect de iluminat), cu potențialul de a deveni memorabil, realizarea în serie a produsului final, în colaborare cu Dienergy, vânzarea produsului pe site-ul Organizatorului, www.ohda.ro, prezentarea produsului și a autorului la expozițiile organizate de către Oh, DA!, precum și promovarea lucrărilor creative și a autorilor talentați pe www.ohda.ro.

 

Participanții trebuie să realizeze un concept (desen profesionist de mână/desen proiectat 2D/3D) al unui obiect de iluminat ce deține atât o funcție utilitară (funcțională), cât și una decorativă, folosindu-se de profile (benzi led din metal). 

 

! E de preferat ca designerul să se limiteze în concept strict la cele trei tipuri de profile puse la dispozitie. Pentru situatia foarte specială în care simte nevoia să adauge un alt tip de material - lemn, metal, piatra etc., folosirea acestor materiale este acceptată doar dacă designerul specifică în conceptul trimis locul de unde pot fi achiziționate respectivele materiale și își asumă personal producerea acestora în serie.

 

Pentru a putea fi înscris în concurs, conceptul participanților trebuie să respecte următoarele specificații:

 

▪ Să conceapă un corp de iluminat (suspendat, veioză, lampadar, aplice etc) care să nu îndeplinească altă funcție decât aceea a unui corp de iluminat;

▪ Să respecte cerințele legate de profilele pe care le folosesc în concept;

▪ Să respecte cerințele legate de culorile RAL pe care le folosesc în concept;

▪ Să creeze un concept coerent, original, lizibil;

▪ Să predea conceptul corpului de iluminat (desen profesionist de mână/desen proiectat 2D/3D – într-un singur document - format pdf low resolution.) pe care il va trimite la adresa contact@ohda.ro, cu subiectul: Înscriere concurs – ”Creează o lumină!”

 

Mai jos, cele 3 modele de profile care pot fi folosite în concept (link pe denumire pentru detalii; în descrierea fiecăruia există fișierele în 3D, fișa tehnică și imagini reprezentative. ATENȚIE: profilele nu sunt flexibile!)
 
 

 

Profilul CLARO

 

 

Profilul LARGO

 

Condiții de participare

 

Pot participa la concurs studenți sau absolvenți ai universităților cu profil tehnic sau artistic (design, arhitectură, inginerie etc.), precum și ai cursurilor legate de tematica acestui concurs, profesioniști sau simpli oameni creativi, curajoși și pasionați, care sunt determinați să accepte această provocare ca pe una care să le schimbe viața.

 

Nu pot participa la concurs angajații Organizatorului, membrii juriului și cei ai agențiilor/companiilor partenere implicate în acest concurs, rudele și afinii de gradul 1 și 2 ai acestora (copii, părinți, soț/soție etc).

 

Durata Concursului

 

Concursul se va desfășura pe parcursul următoarelor date calendaristice:

1 iunie – 31 iulie 2021, ora 23:59 2021 – înscrierea proiectelor în concurs;

1 august – 8 august 2021 - selectarea proiectelor participante în etapa a II-a a Concursului: Votul publicului

9 august – 31 august 2021 – postarea online a proiectelor pe pagina de Facebook a Oh, DA! unde vor primi votul de popularitate din partea publicului;

1 septembrie 2021 – selectarea primelor cinci concepte de design, conform votului de popularitate din partea publicului;

1 septembrie – 12 septembrie 2021 – jurizarea, desemnarea și anunțarea câștigătorului competiției „Creează o lumină!”.

1 octombrie – 1 noiembrie 2021 – producerea obiectului și lansarea lui în mediul online, precum și în secțiunea SHOP de pe site-ul ohda.ro.

 

Mecanismul de desfășurare a Concursului

 

Concursul se va desfășura în trei etape, astfel:

 

Prima etapă

▪ În data de 9 mai 2021, ora 20:00, este anunțată lansarea competiției „Creează o lumină!”

▪ În intervalul 1 iunie – 31 iulie 2021 sunt așteptate proiectele, pe adresa de e-mail contact@ohda.ro, sub forma unui concept condensat într-un singur document pdf, conform cerințelor de la punctul Scopul și tema Concursului

 

A doua etapă

▪ Începe la 9 august 2021, când toate conceptele înscrise în concurs sunt postate pe pagina de Facebook Oh, DA!, pentru votul publicului (în perioada 1-8 august, se pregătesc și se selectează proiectele).

▪ Din momentul în care concurenții trec în etapa a doua, proiectele acestora devin publice.

▪ Publicul va putea vota produsul preferat pe pagina de Facebook Oh, DA!, în intervalul 9 august –  31 august 2021, ora 23:59. Acest vot va determina preselecția celor cinci concepte, care vor trece în etapa finală.

 

A treia etapă

 ▪ În intervalul 1 septembrie – 12 septembrie 2021, în cadrul unei sesiuni de jurizare directe a produselor finaliste, juriul din care fac parte membri echipei Oh, DA! și membri echipei Dienergy.

▪ Lista câștigătorilor va fi publicată pe ohda.ro, în secțiunea dedicată concursului, la data de 13 septembrie 2021.

 

A patra etapă

 ▪ În intervalul 1 octombrie – 1 noiembrie se produce obiectul câștigător, autorul/autoarea/autorii,  fiind direct implicat în etapele de punere în practică

 

Înscrierea în Concurs

▪ Înscrierile în concurs se vor realiza exclusiv prin transmiterea unui mail pe adresa de e-mail contact@ohda.ro cu subiectul: Înscriere concurs – ”Creează o lumină!”

- participanții vor atașa conceptul - o schiță de proiect (desen profesionist de mână/desen proiectat 2D/3D - format pdf.), în intervalul 1 iunie, ora 20:00 – 31 iulie 2021 ora 23:59.

▪ Fiecare concurent va trebui să transmită în corpul mailului și datele personale (o scurtă descriere a conceptului, un număr de telefon de contact și documentul PDF cu schița de concept).

▪ Proiectele trebuie să fie originale și participantul trebuie să poată face dovada acestui lucru. Incapacitatea de a dovedi ulterior originalitatea materialelor înscrise în concurs atrage descalificarea participantului. De asemenea, orice încercare de obținere a voturilor conceptului prin metode frauduloase, necinstite, care dovedesc un dezechilibru de egalitate de șansă față de ceilalți colegi sau de la conturi suspicioase a fi false va atrage descalificarea participantului. Prin încărcarea materialelor digitale pe site, participantul(ii) declară și garantează că acestea sunt originale, nu sunt copiate total sau parțial din alte surse și nu încalcă drepturile niciunei terțe părți, că acesta (aceștia) este (sunt) autorul(ii) materialului și deținătorul(ii) exclusiv(i) al(i) tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialelor digitale încărcate, că acordă Organizatorului dreptul gratuit de publicare, în secțiunea destinată concursului, pe www.ohda.ro și pe pagina de Facebook, Oh, DA! Desigur se acceptă referințele la anumite obiecte de design iconic, atât timp cât aceste referințe sunt asumate și anunțate!

▪ Se poate înscrie în concurs un singur proiect, care poate avea unul sau mai mulți autori. Dacă autorul a încărcat mai multe proiecte, membri juriului pot descalifica unul (daca sunt două proiecte) sau toate proiectele (dacă sunt mai mult de două).

 

Jurizarea

 

Etapa I:

Votul publicului va fi reprezentat de numărul de aprecieri (like-uri) ale fotografiei fiecărui concept. Fotografiile vor fi postate pe pagina de Facebook a Organizatorului și vor putea fi distribuite (share-uite) de către concurent pe orice canal de social media, pentru promovare și pentru a atrage cât mai multe aprecieri ale conceptului propus.

 

Etapa a II-a:

În urma selecției primelor 5 concepte aflate în topul aprecierilor oferite de către public, un juriu stabilit de către Organizator, format din membrii echipei Oh, DA! și membrii echipei Dienergy va evalua 5 concepte, în funcție de cerințele menționate la Tema Concursului.

Evaluarea proiectelor se va face pe baza unei grile de notare care va urmări următoarele 6 criterii:

- Estetică

- Funcționalitate

- Originalitate

- Posibilitate de producere

- Potențial de vânzare

- Potențial de comunicare (să spună o poveste)

 

Fiecărui criteriu i se va acorda o notă de la 1 la 5, 1 reprezentând minimul, iar 5 maximul.

Fiecare criteriu va avea aceeași pondere în stabilirea notei finale.

Fiecare membru al juriului va acorda câte o notă fiecarui criteriu, nota totală obținută de fiecare concurent fiind media aritmetică a tuturor notelor primite.

 

Termeni și condiții

 

Proiectele trimise de către concurenți trebuie să îndeplinească termenii și condițiile acestui regulament.

1. Nu vor fi acceptate in cadrul concursului, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge materialele și comentariile care:

- Nu corespund temelor specificate în prezentul Regulament;

- Conțin injurii, limbaj explicit;

- Conțin orice formă de violență sau prezintă scene în care se produce durere cuiva, scene de violență sexuală sau de cruzime;

- Prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată;

- Prezintă consum de droguri ilegale;

- Au conținut pornografic;

- Promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială;

- Au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;

- Pot aduce prejudicii sau încalcă drepturile unei persoane, afaceri sau întreprinderi;

- Sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin participantului, ci unei terțe părți;

- Conțin publicitate sau materiale promoționale ale unor competitori direcți sau indirecți ai Organizatorului.

 

2. Nu vor fi acceptate materialele care nu respectă condițiile de participare menționate în prezentul regulament.

 

3. Concurenții își dau acordul privind postarea proiectelor pe site-ul de internet www.ohda.ro, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor.

 

4. Proiectele trimise trebuie să fie originale, realizate de Concurenți, să nu mai fi apărut vreodată în mass-media și să nu mai fi câștigat orice tip de premiu într-o o competiție similară. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun proiect însușit în mod ilegal de către Concurenți.

 

5. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu proiecte la acest concurs (Copyright infringement, de exemplu);

 

6. Organizatorul are următoarele drepturi:

- Organizatorul poate refuza un proiect dacă acesta nu respectă toate prevederile prezentului regulament, fără a fi obligat să justifice concurenților decizia luată.

- Organizatorul poate să anunțe autoritățile competente în cazul în care proiectele trimise la concurs instigă la încălcarea legii.

 

Premiul concursului

 

Premiul  va fi  oferit  în  cadrul  unui  eveniment Oh, DA!,  ce  va  fi  anunțat ulterior și va consta în:

- Producerea conceptului obiectului de iluminat;
- Vânzarea obiectului online (în secțiunea SHOP a site-ului ohda.ro);
- Promovarea autorului pe site, în media și în comunitatea de design interior;
- Redevențe din vânzarea fiecărui produs, conform contractului semnat ulterior de către câștigător cu Organizatorul Concursului.

 

Participarea la Concurs implică acordul autorului/autorilor în cazul câștigării, premiul neputând fi schimbat cu alt premiu sau negociată altă formulă de intrare în posesia premiului.

 

Vor fi retrase premiile pentru conceptele care se dovedesc ulterior că nu sunt originale (obiectele folosite în amenajare sunt replici ale unor obiecte celebre de design sau obiectele create sunt inspirate în detaliu după altele deja existente).

 

Încetarea concursului


Concursul poate înceta înainte de data de 12 septembrie 2021 în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră ori în cazul intervenirii oricărei situații ce poate periclita desfășurarea concursului, inclusiv în cazul apariției oricărei imposibilități a Organizatorului (independent de voința lui) de a asigura continuarea în cele mai bune condiții a concursului.

Înscrierea în concurs înseamnă înțelegerea și acceptarea regulamentului concursului, nefiind admise contestații cu privire la desemnarea câștigătorului.

Autorul lucrării cedează toate drepturile de autor organizatorului, iar redevențele primite din vânzarea produsului vor fi stabilite contractual ulterior. Organizatorul va avea drepturi depline asupra lucrării câștigătoare, atât de proprietate, cat si de difuzare website, materiale promoționale, tv, radio etc.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Prin participarea la concurs, participanții își exprimă pe deplin acordul lor liber, expres și informat că datele lor cu caracter personal obținute de Organizator conform concursului, denumite în continuare „Informația”, să fie prelucrate de către acesta, în următoarele scopuri: organizarea si desfășurarea concursului, publicarea fotografiilor realizate in timpul campaniei pe conturile social media ale organizatorului si îndeplinirea obligațiilor fiscale de plată a impozitelor.

Datele Participanților nu vor fi transmise către terți, cu excepția autorităților fiscale și a utilizatorilor site-urilor indicate in prezentul regulament.

Informația va fi prelucrată de către Organizator și Parteneri, în calitate de împuterniciți ai Organizatorului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si de ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, participanții se bucură inclusiv de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

  • dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

*după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

*după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

  • notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat

  • dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

  • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata poate solicita transmiterea datelor cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat in mod frecvent si care poate fi citit in mod automat, către un alt operator sau către sine;

  • dreptul de a adresa o plângere către autoritatea de supraveghere, respectiv ANSPDCP;

  • dreptul de a va retrage in orice moment consimțământul de participare la prezenta campanie, in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de aceasta retragere;

 

Datele participanților vor fi prelucrate pe durata campaniei precum si pe durata stabilită conform legii.

În situația în care considerați că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveți dreptul de a depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email:    anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon fix:+40.318.059.211, +40.318.059.212

Nu aveți un cont? Nu vă faceți griji!
Puteți crea unul în pasul următor.

Continua

Se pare că a apărut o eroare.
Încercați din nou mai târziu!

Pasul anterior